Eğitim Programı   >    Okuma Yazma

Okuma Yazma

Okuma Yazma

Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesi olan okulöncesi eğitimin etkinliklerinden biriside okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıdır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla bilişsel faaliyetler artmaktadır.

Bu çalışmalar çocuğun akıl yürütmesine, algısal yeteneğinin gelişmesine ve çeşitli kavramları geliştirmesine temel hazırlamaktadır. Çocuğun okuma becerisini kazanmasında en etkili yöntemin, ses birimleri ve birimleri temsil eden yazılı semboller olduğu kabul edilmektedir. Okulöncesi dönemde geliştirilen beceriler ileri dönemde okuma başarısını olumlu yönde etkilediği ortaya konulmuştur.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları; Görsel algı çalışmalarını, işitsel algı çalışmalarını, kalem tutma ve el becerisini geliştirme çalışmalarını, problem çözme becerileri gelişimini, dikkat süresi ve yoğunluğu ile bellek gelişimini destekleyen çalışmaları kapsamaktadır.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında çocukların yaşam boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, etkili iletişim kurma, okuma yazma becerileri vb. yönden kendilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.


Foto Galeri