Eğitim Programı   >    Türkçe Dil Eğitimi

Türkçe Dil Eğitimi

Türkçe Dil Eğitimi

Okul öncesi Türkçe dil etkinliklerinde çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini arttırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe dil etkinliklerin amacı çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, dinleme becerilerini kazanmasını, ses tonunu ayarlamasını, duygu ve düşüncelerini ifade etmesini neden-sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri ve sözcükleri doğru telaffuz etmesini sağlar.

Bu etkinliklerdeki amaçlarımızdan biride çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.


Foto Galeri