Eğitim Programı   >    İngilizce

İngilizce

İngilizce

Okul öncesi 4 yaştan itibaren yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup öğrencilerimizin günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedefler. Yabancı dil eğitim programımız dinlenme ve konuşma becerilerinin gelişmesine odaklıdır. Hedefimiz öğrencilerimizin kendi konuştukları anadili dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark ettirme ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktadır. Öğrenmeyi destekleyici İngilizceye ilgi uyandıran materyallerle zenginleştirilmiş ortamda, bilişim teknolojilerinden (tepegöz, bilgisayar destekli eğitim,)’de yararlanıp, kelime, kavram, günlük hayatta sık kullanılan basit cümleler, şarkılar, tekerlemeler, oyunlar, hikâye anlatım, dramatizasyon gibi iletişimsel teknikler aracılığıyla tüm duyu organlarıyla katılmaları sağlanıp pozitif deneyimlerle yaşatılarak yabancı dil alt yapısı oluşturulmaktadır.


Foto Galeri