Eğitim Programı   >    Fen ve Matematik

Fen ve Matematik

Fen ve Matematik

Okul öncesi fen eğitiminin, çocuğun ilerdeki yaşamında fen bilimlerine karşı pozitif tutumla yetişmesinde çok büyük öneme sahip olduğu düşüncesiyle okul öncesi eğitimi çerçevesinde çocukların dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.

Öğrencilerin öğrenmeye ve araştırmaya meraklarını arttırmak amacıyla deneyler, gözlemler, geziler, projeler ve sınıf içi sınıf dışı çalışmalar yapılarak çocukların aktif katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Okul öncesi dönem, dünyayı anlamak ve keşfetmek için güçlü bir araç olan matematik eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Matematiğin oyuncu ve eğlenceli yüzünü tanıtmak bu dönemde gerçekleşir. Matematik etkinliklerimizde kavramların kazandırılabilmesi için hikâye ve masallar, şarkı, şiir, tekerleme, bilmece ve parmak oyunları, eğitici drama, benzetme yoluyla öğretme, oyunlar, gezi ve gözlem okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaktadır.


Foto Galeri