Eğitim Programı   >    Satranç

Satranç

Satranç

OKULÖNCESİ EĞİTİMDE SATRANÇ EĞİTİMİ

Zihni ve hayal kurma gücünü geliştirir;
Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun süresince yaşar.

Dikkati geliştirir;

Oyunda yüzyüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyunlara ve hamlelere yoğunlaştırmak durumunda kalır.

Öngörüyü geliştirir;
Geleceğe dönük eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır. “Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumumun bana yararı ve zararı ne olacak?” sorusunu kendisine sorar. Kapsamlı düşünmeyi öğretir, öngörüsünü geliştirir.

Sabırlı olmayı, ölçülülüğü ve soğukkanlılığı öğretir;
Çocuk hareketlerini veya hamlelerini üstünkörü (özensiz) yapmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, düşünüp gözden geçirdikten sonra harekete geçer.

Özgüven kazandır;

Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler bulma alışkanlığı edinir.

Yeni sözcük ve kavramlarla tanışır ;
Taşları tanıyıp onların nasıl harket etiğini öğrenir. Uygulama yaparken “düz-çapraz-arka-ileri-geri-yan- L biçimi-kare-mat-hamle-hareket…….vb” pekçok yeni sözcük ve kavram öğrenir.

Zevk verir eğlendirir;

Çocuğun oyun sürecinden zevk alması ve eğlendiğini hissetmesidir.


Foto Galeri