Atölyeler   >    Drama Atölyesi

Drama Atölyesi

Drama Atölyesi

Eğitici drama ile çocuklarımızın öğrenme sürecini etkili kılmayı, yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecini hızlandırmayı,  üretken bir birey olmasına katkı sağlamayı, olumlu-olumsuz sosyal ilişkiler kurmalarını desteklemeyi amaçlamaktayız.

Çocuklarımızın isteklerini, korkularını, düşüncelerini, hayallerini, beklentilerini, dış dünyanın baskısından kurtularak kendilerini daha iyi ifade edebilme özgürlüğüne ulaştıracak eğitici drama etkinliklerimiz ile çocuklarımızın kendilerini daha güvende hissetmelerini desteklemek biz eğitimcilere düşmektedir.


Foto Galeri